IMG_8301_1

DOĞUSAN İNŞAAT, gerek tecrübesi, gerek teknik personeli ve gerekse sürekli yenilenen makine parkıyla gelişen Türkiye’mizde büyük ve güvenilir köprü, köprülü kavşak ve yol inşaat şirketlerinden birisi olarak yer edinmiştir.”

DOĞUSAN İNŞAAT’IN özenle korumakta olduğu ilkelerin başında güvenilir ve saygın kurumsal kişiliğini sürdürmek, disiplinli bir şekilde çalışmayı öngörmek, devamlı yenilenme ve yapılanma içerisinde olmak.

DOĞUSAN İNŞAAT’IN hedefi yurt içi ve yurtdışında önemli projelere imza atarak büyümek ve yenilenen teknolojiyle birlikte devamlılığı sağlamaktır. Araştırmak, öğrenmek ve bilgiyi en uygun biçimde hayata geçirmek temel hedefidir.